Fornøyde kunder

Vi er stolte av jobben vi gjør sammen med våre kunder hvor vi hjelper dem med å oppnå sitt forretningspotensiale i et skiftende kunde- og konkurranselandskap. Vi forstår hvordan man oppnår suksess, noe vi daglig beviser i samarbeid med 30 eksisterende kunder.

Aibel, Effektiviserer verftene

Den nye Aibel-appen forbedrer informasjonsflyten, gir bedre kontroll og øker effektiviteten på verftene.

Utfordring

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje, gass og fornybar energi. De ønsket å få utviklet en app for å få bedre kontroll på produksjon av rør. Tidligere krevde dette mye tidsbruk på papirarbeid, loggføring og oppdatering. Samtidig ble det brukt mye ressurser for å løse utfordringer som oppstod ved manuell rapportering som forsinkelser, feil eller manglende informasjon.

Løsning

Den nye Aibel-appen forenkler hverdagen til arbeiderne på verftene. Alle produktene er merket med en strekkode, som blir skannet ved hjelp av en miljøbeskyttet smarttelefon med appen installert. Rapporter 
og arbeidsinstruksjoner kommuniseres direkte til operatørene. Oppdateringer går direkte til en database. Databasen opererer i sanntid, slik at det går raskere å oppdage feil enn tidligere, og enklere å gjøre noe 
med det.

Effekt

«Aibel­-appen forbedrer informasjonsflyten, gir bedre kontroll og øker effektiviteten. Operatørene får hele tiden oppdatert informasjon, og sparer tid på registrering. Arbeidsledere slipper mye av rutinearbeidet. Den frigjorte tiden brukes på ledelse. Den nye appen sparer kostnader, og ikke minst åpner for muligheten til å jobbe på nye måter på verftene.».

Statkraft, lett vedlikehold

Utfordring

Statkraft har et omfattende vedlikeholdsprogram for sine installasjoner som omfatter vannkraftverk, vinnmølleparker, gasskraftverk, bioanlegg og fjernvarme. Dette håndteres av 600+ vedlikeholdsarbeidere i 6 regioner nasjonalt og globalt. Statkraft ønsket å gi vedlikeholdsarbeiderne et forenklet brukergrensesnitt mot SAP.

Løsning

Vi utviklet en mobil applikasjon for vedlikeholdsarbeiderne for bruk på deres egne mobiler ute på kraftverkene. Fokus var å utvikle en brukervennlig applikasjon for å forenkle registrering av informasjon samt gir tilgang på arbeidsordre og informasjon ute på installasjonene.

Effekt

Dette gir betydelig forbedret grunnlag for videre vedlikehold. Noen av de viktigste fordelene er:

  • Mer effektivt og kostnadseffektivt vedlikehold
  • Bedre beslutningsgrunnlag
  • Grunnlag for feilanalyse og vurdering av kritiske reservedeler
  • Lavere opplæringskostnad
  • Redusert behov for support
  • Redusert behov for brukerdokumentasjon
  • Harmonisering og

«Standardisering av prosess og systemstøtte».