App som forbedrer informasjonsflyt, gir bedre kontroll og øker effektiviteten. Den frigjorte tiden brukes på ledelse.

Les mer…

Mobil applikasjon for 600+ vedlikeholdsarbeidere som har forbedret produktivitet og redusert vedlikeholdskostnadene.

Les mer…

« Den nye appen er med på å redusere papirarbeidet, forbedre kvaliteten på rapporteringen og effektivisere hverdagen på verftet. Vi ser et kjempepotensial ved å videreutvikle appen sammen med Bouvet. »

John Sverre Holmstrand – Aibel

Forebyggende vedlikehold

Gode kundeopplevelser

Lave vedlikeholds-kostnader

Effektive prosesser

Digitalisering utvikler og bringer forretningen videre

Digitalisering betyr rett og slett å utnytte teknologien, slik at forretningen din utvikler seg. IOT og forebyggende vedlikehold gir store muligheter, men det er en forutsetning å se dette i sammenheng med hvordan det best kan utnyttes i din bedrift.
Vi i Bouvet forstår utfordringene og mulighetene, for vi kjenner det norske markedet. Vi har den nødvendige prosess- og forretningsinnsikten, samt kunnskapen om tekniske løsninger. I kombinasjon med din kunnskap om egen bedrift, vil vi finne nye muligheter som både effektiviserer arbeidet, øker kvaliteten og ikke minst gir grunnlag for et bedre resultat. Få et forsprang ved å ta i bruk mulighetene i teknologien

Dagens kunder blir mer krevende, og nye aktører endrer stadig forretningsområdet. For å møte disse utfordringene, som også representerer gode muligheter, er det viktig at du vet hvordan du kan utnytte teknologien før dine eksisterende eller nye konkurrenter gjør det. Enten ved å levere bedre tjenester eller levere eksisterende tjenester mer kostnadseffektivt.

Jeg ønsker å blir kontaktet for
Mer informasjonUforpliktende Workshop

Bouvet sørger for at utstyret og kjerneprosessene dine går 24/7, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten og samtidig holde vedlikeholds- og servicekostnader på et minimum. Vi leverer og forbedrer systemer og prosesser og gir dine kunder en bedre kundeopplevelse.

Vi hjelper deg å implementere moderne teknologi sammen med effektive prosesser og rutiner

Slik står du bedre rustet til å møte relevante høye krav fra dine kunder.

Bouvet fokuserer på bedriftens resultater. Vi har domenekompetanse, forstår dine utfordringer og har lang erfaring med å jobbe med selskaper innen service og vedlikehold. Vi engasjerer oss i prosjekter hvor vi ser at vi sammen med deg kan oppnå gode resultater. Sammen setter vi langsiktige og konkrete mål. Vi følger opp resultatene fra start til slutt, ikke bare i implementeringen men også i den videre utviklingen og forvaltningen.